1 : از آن جا که زمان در تمام ابعاد جهان جریان دارد، بنابراین در تعیبن چگالی آن و همچنین در تعیین چگالی همه ی دستگاه های کوچک و بزرگ آن از بزرگترین خوشه های کهکشانی گرفته تا کهکشان ها و ستاره ها وسیارات واقمار آن نقش اصلی را به عهده دارد.

2 : می توان با استفاده از شعاع دوره تناوب در فاصله ای از مرکز یک دستگاه ، چگالی آن دستگاه را در همان فاصله بدست آورد. مثال : می توان در دستگاه منظومه شمسی با استفاده از شعاع دور تناوب زمین بدور خورشید ، چگالی منظومه شمسی را در فاصله زمین بدست آورد .

3 : یا در دستگاه کهکشان راه شیری این با استفاده از شعاع دوره تناوب خورشید ، چگالی کهکشان را در فاصله خورشید بدست آورد .

در این روش ، چگالی جهان و چگالی همه ی دستگاه های موجود در آن را می توان از یک رابطه بسیار ساده بدست آورد .

4 : از آن جا که عمر جهان را می تواند جایگزین شعاع دوره تناوب آن نمود ، به همین دلیل چگالی جهان را به را حتی از رابطه ای که در زیر آمده است بدست آورد .

5 : چون این رابطه را خودم بدست آورده ام برای آن نام ( معادله ی کیهانی ) را انتخاب نموده ام که روز کسب این رابطه مصادف است با امروز دوم محرم وشب سوم شهادت سالار شهیدان امام حسین (ع)

6 : اصل رابطه : ♥ چگالی یک جسم در بک نقطه از میدان نیروی آن = 3 تقسیم بر حاصل ضرب چهار و عدد پی و ثابت گرانش جهانی و مربع شعاع زمان دوره تناوب به ثانیه در یک نقطه از میدان یک جسم.♥

7 : (مثال 1) چگالی خورشید در فاصله زمین (149597870 کیلومتر ) چقدر است ؟

پاسخ : 0/00014183818 کیلو گرم بر متر مکعب


مثال ( 2 ) چگالی کهکشان در فاصله خورشید (27500 سال نوری) چقدر است ؟

پاسخ: 2/8017419 ضربدر 10 به توان 21- کیلوگرم بر مترمکعب


مثال ( 3 ) چگالی جهان چقدر است ؟

پاسخ : دانشمندان چگالی بحرانی جهان را 5 ضربدر 10 به توان 27- کیلوگرم بر متر مکعب یعنی سه اتم در هر متر مکعب فضا تعیین کرده اند ، که چگالی فعلی جهان را با آن مقایسه می کنند .

8 : از این مقایسه سه حالت زیر نتیجه می شود.

  • حالت اول ؛ چنانچه شعاع زمان تناوب دوران کیهان برابر عمرش یعنی 14.4 میلیارد باشد در این صورت چگالی جهان 3/465281 برابر چگالی بحرانی خواهد بود . در این صورت هر متر مکعب فصا دارای 10/36 اتم هیدروژن می باشد . در این حالت جهان بسته خواهد بود . بنابراین در زمان آینده انبساط متوقف شده و انقباض شروع خواهد شد .


  • حالت دوم ؛ چنانچه شعاع زمان دوران کیهان21.7652 میلیار سال باشد در این صورت چگالی جهان برابر چگالی بحرانی خواهد بود یعنی وجود سه اتم هیدروژن در هر متر مکعب فضا که در این حالت فضا تخت خواهد بود و سرنوشت جهان به جرمچگالی آن بستگی خواهد داشت .


  • حالت سوم ؛ چنانچه شعاع زمان دوران کیهان بیشتر از 21.7652 میلیارد سال باشد در این حالت هندسه جهان باز خواهد بود و انبساط برای همیشه ادامه پیدا خواهد کرد ، این موردی است که اکثر دانشمندان آن را قبول دارند .

9 : 《 ♡ 》چگالی ای که از عمر جهان بدست می آید ، نشان می دهد که در هر متر مکعب فضا 10.5 مولکول هیدروژن وجود دارد، بنابراین جهان در حال حاضر قادر به انقباض است . با گذشت عمر جهان ، چگالی آن نیز رقیق تر خواهد شد.

بنابراین به طور خلاصه چگالی جهان را می توان از عمر جهان بدست آورد .

برای محاسبه چگالی چهان کافی است عمر آن را در رابطه ای که در بالا آمده است قرار دهید .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~