حرکت های زمین همراه با منظومه شمسی

1-
حرکت با خورشید در خوشه محلی ستاره ای :
خورشید و زمین و سیارات و باقی اجرام منظومه شمسی در میان

خوشه محلی ستاره‌ ای  با سرعت 20کیلومتر در ثانیه در حال حرکت هستند .
2-
حرکت همراه با خورشید در کهکشان راه شیری : خورشید و زمین و تمام اجرام
منظومه شمس با سرعت 230

کیلومتر در ثانیه به
دور مرکز کهکشان در حال حرکت و گردشند .3- حرکت همراه با کروه محلی کهکشانی:
زمین همراه با کروه محلی کهکشانی با سرعت 300 کیلومتر بر ثانیه


در حرکت است .کهکشان راه شیری یکی از 33 عضو کروه محلی کهکشانی است که در حجمی از فضا به قطر 10 میلیون سال

نوری پراکنده هستند .کلیه اعضای این گروه بدور مرکز ثقل خوشه کهکشانی که نقطه ای ما بین کهکشان ما و

کهکشان آندرومدا است ،


4- همراه با خوشه محلی کهکشانی:زمین به همراه خوشه های محلی کهکشانی باسرعت 600 کیلومتردر ثانیه


به سمت جایی در ابرخوشه سنبله که
رفتن یک کهکشانی از یک انتهای آن به انتهای دیگرش حدود ۵میلیارد سال

طول می کشد ،
در حرکت است.

 
خوشه های محلی کهکشانی ممکن است قطری به بزرگی 10 میلیون سال نوری داشته باشند . یک خوشه محلی

کهکشانی دارای حدود چندین هزار کهکشان است .
5- حرکت همراه ابر خوشه کهکشانی در فضا :
  F.k  زمین همراه ابر خوشه های کهکشانی با سرعت نزدیک به
 

300 هزار کیلومتر در ثانیه حول محور مرکزی انفجار بزرک (بیگ بنگ ) در یک مسیر بیضی نزدیک به دایره در


حال حرکت گردشی است .  F.K 

خوشه های كهكشان ها در ساختارهای بزرگ تری به نام "ابرخوشه ها" (supercluster) گروه بندی شده

اند. در مقیاس های حتی بزرگ تر، كهكشان ها در شبكه های بسیار عظیم الجثه ای مرتب شده اند. شبكه ها

شامل  كهكشان هایی هستند كه به هم متصلند و با مناطق نسبتاً خالی احاطه شده اند
.


6- حرکت طولی زمین همراه انبساط کیهانی : در این حرکت تمام اجرام کائنات نسبت به نقطه ی بیگ بنک شریک هستند .

به نظر می رسد همه ما سوار بر زمین به همراه منظومه شمسی و  کهکشان راه شیری با سرعت انبساط باور نکردنی که توسط ماهواره

پلانک محاسبه شده است  برابر  (1.2- ، +1.2) 67.15  کیلومتر در ثانیه در هر مگا پارسک در حال حرکت هستیم .

انبساط کیهان فقط در مقیاس های بزرگ قابل تشخیص است . زیرا درون منظومه ها وکهکشان های نزدیک به هم
و در خوشه ها، تاثیر

چندانی روی حرکت ادغام و دور شدن کهکشان ها نخواهد داشت .