در حال تکمیل

حرکت تقدیمی زمین : این حرکت مر بوط به محور زمین است .


محور  زمین یک خط فرضی است که ازمرکز زمین  و  دو قطب شمال و جنوب آن می گذر و

 زمین را به دو قسمت شرق و غرب تقسیم می کند . حرکت این محور در اثر لنگ زدن


همزمان با چرخش زمین و در جهت مخالف آن اتفاق می افتد .

لنگ زدن  محور زمین آرام آرام در یک مسیر دایره ای 360 درجه ای از شرق به غرب  در مدت   25792.573


سال انجام می شود . که مقدار این حرکت را می توان از رابطه زیر بدست آورد .


انداره زاویۀ حرکت تقدیمی در یک سال برابر است با 50.22702321405 ثانیه قوسی که آن را می توان

ازرابطه زیر بدست آورد .
محور زمین به هر طرف که مایل باشد با مدار انتقالی آن بدور خورشید یک زاویه


 23.45 درجه می سازد .این محور در هر حالت بر استوای زمین عمود است .


همین کجی محور عامل تغییرات آب و هوا و یکی از شرایط وجود حیات
در زمین است . فرض کنید  سه حالت زیر  همزمان  با هم رخ دهد:1- قطب شمال بر اثر انحراف محور زمین ، از خورشید دور باشد .2- به علت افزایش خروج از مرکز  و حرکت تقدیمی زمین از خورشید دورشود .


3- به علت دور شدن از خورشید ، حرکت زمین آهسته تر شده و در نتیجه زمستان طولانی تر شود .


زیرا ترکیب این عوامل باعث ضخیم تر شدن لایه های یخ در زمستان میشود .


در حالی که به دلیل کوتاهتر شدن فصل تابستان تمام یخ ها ذوب نخواهد شد و لایه های یخ  در زمستان پیوسته


ضخیم تر خواهد شد . این نظریه طرفداران بسیار زیادی نیز دارد.در حال حاضر راستای محور زمین به سوی ستاره آلفا (دب اصغر ، ستاره قطبی ، جدی)‌ است.اما در اثرحرکت


تقدیمی، باعث خواهد شد در 12000 سال آینده راستای محور زمین به سوی ستاره نسر واقع نشانه رود. در


سال 600  میلادی محور زمین با ستاره قطبی 3.5 درجه فاصله داشته است،در حالی که درسال2100 به فاصله

0.5 درجه‌ای آن خواهد رسید .از نتایج دیگر این حرکت،تغییر مکان


 اعتدالین بهاری و پاییزی در روی کره‌ی سماوی است. این جابه‌جایی


 نقاط اعتدال،‌ تقدیم اعتدالین نامیده می‌شود و درجهت عقربه‌های ساعت است. در صورتیکه حرکت ظاهری خورشید در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت است.

بنابر این نقطه اعتدال بهاری که مبداء شروع تقویم شمسی و سال نجومی است، هر ساله به


پیشواز خورشید می‌رود.این امر باعث می شود سال اعتدالی به مدت 20.392272 دقیقه


کوتاه‌تر از سال نجومی باشد.