سیاره زهره

زهره (ناهید ، ونوس) : ناهید دومین و  داغ ترین سیاره خورشید است که از نظر اندازه ، جرم ، گرانش و

ترکیبات تقریبا ساختاری همانند زمین دارد و به همین علت آن را خواهر دو قلوی زمین نامیده اند .


Venus GIF تصویر متحرک سیاره زهره و اطلاعات و توضیحات آن


به عبارت دیگر نوع ومیزان مواد تشکیل دهنده زهره مانند زمین است و آتشفشان‌ها، کوهها و سنگ‌های سیاره

زهره کاملا مانند آتشفشان‌ها، کوهها و سنگهای زمین هستند.

این سیاره درفارسی بیلفت و بیدخت و در شکل کهن تر خود بعدوخت به معنای دختر خدا نیز نامیده می شده

است.

ناهید دارای جو ضخیم و غلیظ است که دیدن آن را از طریق رصد

دشوار می کند .
نور آفتاب پس از نفوذ در جو این سیاره و جذب

شدن توسط سطح آن، به‌صورت گرما از سطح بازتابیده می‌شود،


اما انبوه دی‌اکسید کربنِ جو ناهید، این گرمای بازتابیده را به دام انداخته


 و از رها شدن آن در فضا جلوگیری می‌کند. 


گرما
، که به پدیده گلخانه ای معروف است، میانگین گرمای ناهید را بیش از


 هر سیاره دیگری (حتی سیاره تیر) در سامانه خورشیدی بالا برده‌است به‌طوریکه این حرارت برای ذوب کردن


فلز سرب کافیست. از این رو  پیدایش زندگی در این سیاره، غیر ممکن است .


ایرانیان در زمان هخامنشیان، خدای مونث آناهیتا (ایزد باروری و آبها) را با این سیاره مرتبط می‌دانستند که در

پارسی میانه، به اَناهید و در فارسی امروزی به ناهید تغییر یافته‌است. نام لاتین این سیاره ونوس، برگرفته از نام

خدا رومی عشق و زیبایی است. در یونان باستان ، نام خدای آفرودیته بر آن نهاده شد.


سایر مشخصات ناهید :


جرم :


شعاع : 6052 کیلومتر


چگالی متوسط : 5243 کیلو گرم بر متر مکعب


مدت حرکت انتقالی بدور خورشید : 224.701 روز day که جهت حرکت آن از غرب به شرق یعنی در خلاف


جهت حرکت عقربه های ساعت است .مدت حرکت وضعی بدور محور مرکزی جرمش : 243.01 روز day ، چرخش ناهید از شرق به غرب یعنی در


جهت حرکت عقربه های ساعت است.
 


دوره هلالی : 584 روز


خروج از مرکز : 0.0068


نزدیک ترین فاصله اش از خورشید ( در حضیض ) : 107475841.037 کیلومتر                      F.K


دورترین فاصله اش از خورشید ( در اوج ) : 108947519.891 کیلومتر               F.K


میانگین فاصله اش از خورشید :  108211680.464  کیلومتر           F.K


تعداد قمر : 0


سرعت حرکت انتقالی بدور خورشید :  35.0215  کیلومتر بر ثانیه


سرعت چرخشی در استوا به دور محور مرکزیش :  1.8111 متر بر ثانیه یا 6.52 کیلومتر بر ساعت


سرعت فرار از سطح :  10.363 کیلومتر بر ثانیه


میانگین نیروی جاذبه در سطح : 8.87


میدان مغناطیسی :  بسیار ضعیف وتقریبا نزدیک به صفر است.


جنس و ضخامت پوسته : 50 کیلومتر ، از جنس سنگ سیلیسی


جنس و ضخامت جبه یا گوشته : 3000 کیلومتر ، از جنس سنگ


جنس و ضخامت هسته : 3000 کیلومتر از جنس آن نیمه جامد و نیکل


دما در سطح : 753 درجه کلوین یا 480 درجه سانتیگراد


دما در مرکز یا هسته : 1182 درجه کلوین یا 909 درجه سانتیگراد (  F.K )


جو و ترکیبات آن : 96 درصد دی اکسید کربن ، 3 درصد نیتروژن والباقی آرگون ، مونواکسید کربن ، نئون و دی


اسید سولفور می باشد .فشار اتمسفر ( جو ) :  92 کیلو پاسکال یا حدود 100 برابر فشار جو زمین


چگالی خورشید در فاصله این سیاره :


سرعت فرار از میدان گرانش خورشید در فاصله این سیاره :  49.528 کیلومتر بر ثانیه


اختلاف بین بلند ترین و پست ترین سطوح آن : 112 کیلومتر