سیاره تیر

عطارد ( تیر ، مرکوری) : اولین و کوچک ترین و نزدک ترین سیاره خاکی به خورشید است . این سیاره هر

سال در حدود سه بار به عنوان  ستاره درخشان شامگاهی از طرف غرب  و  در نزدیکی افق غروب آفتاب کمی

ادامه دارد

Mercury GIF تصویر متحرک سیاره عطارد و اطلاعات و توضیحات آن

بالاتر از آن  و  نیز از طرف شرق به عنوان ستاره صبحگاهی ظاهر می شود.

در مواقعی درخشندگی عطارد شبیه زحل است ،اما معمولا بواسطه درخشندگی خورشید ناپدید می گردد . نام

این سیاره در زبان لاتین مرکوری است که الهه نگهبان مسافران و بازرگانان و همچنین سخنگوی خدایان بوده

است .

یونانیان باستان 
هنگام غروب آفناب وقتی که عطارد را از غرب می دیدند آن را بنام هرمس ( یعنی خدای پیغام

رسان و سخنور و نکهدارنده بازرگانان و مسافران ) و هنگام سحر قبل از طلوع کامل خورشید وقتی که عطارد را
 

در شرق می دیدند  آن را بنام آپواو می شناختند .


این سیاره فاقد اتمسفر ( جو ) است به همین علت هر گازی که


از این سیاره آزاد
می شود به سرعت از سطح سیاره


دور شده و وارد فضا می شود .
از طرفی به علت نزدیکی بسیار زیاد عطارد به خورشید هر نوع اتمسفر ی تحت تاثیر بادهای خورشیدی بلافاصله


از بین می رود، این بدان معنی است که درسیاره تیر هیچ هوایی وجود ندارد .


حدود 80 درصد جرم عطارد در هسته آن جمع شده است .


سایر مشخصات عطارد :


جرم :
شعاع : 2440 کیلومترچگالی متوسط :


مدت حرکت انتقالی بدور خورشید : 87.969 روز
که جهت حرکت آن از غرب به شرق یعنی در خلاف جهت


حرکت عقربه های ساعت است .
مدت حرکت وضعی بدور محور مرکزیش : 58.65 روز ،
جهت چرخش آن از غرب


به شرق یعنی در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت است .دوره هلالی : 116 روزخروج از مرکز  : 0.2056نزدیک ترین فاصله اش از خورشید ( در حضیض ) :  46004093.437  کیلومتر                    F.K


دور ترین فاصله اش از خورشید ( در اوج ) :   69816887.019  کیلومتر                  F.K


میانگین فاصله اش از خورشید :   57910490.228  کیلومتر                       F .K


تعداد قمر : 0


سرعت حرکت انتقالی : 47.87334 کیلومتر بر ثانیه


سرعتحرکت وضعی در استوا : 0.0030254 کیلومتر بر ثانیهسرعت فرار از سطح : 4.25 کیلومتربرثانیه
متوسط نیروی جاذبه درسطح : 3.726

میدان مغناطیسی :  220 nT   بسیار ضعیف حدود یک درصد میدان مغناطیسی زمین است .جنس و ضخامت پوسته : حدود 40 کیلومتر ، جنس آن از سنگ های سیلیسی


جنس و ضخامت جبه یا گوشته : 600 کیلومتر ، جنس آن از سنگ های سیلیسی


جنس و ضخامت هسته : 1800 کیلومتر ، جنس آن از آهن و نیکل


دما درسطح : در طرف روز آن 700 درجه کلوین و در طرف شب آن 100 درجه کلوین یا 173- درجه سانتیگراد


دما در هسته یا مرکز : 910 درجه کلوین ( F.K )


جو و ترکیبات آن : ندارد


چگالی خورشید در فاصله سیاره :سرعت فراراز میدان گرانش خورشید در فاصله این سیاره :  67.703 کیلومتر بر ثانیه


اختلاف بین بلندترین و پست ترین سطوح آن :  4 کیلومتر