در حال تکمیل


                              مهبانگ


 
سوره انبیاء آیه 30
:ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.


سوره انبیاء آیه 19 :
روزی که آسمان ها را مانند طومار در هم پیچیم و به حال اول که آفریدیم باز گردانیم،این

وعده ِ ماست که البته انجام خواهیم داد.


حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند
: جهان از یک جرثومه به وجود آمد. و آن جرثومه که دارای دو قطب

متضاد بود، سبب پیدایش ذره گردید. و آنگاه ماده به وجود آمد و ماده تنوع پیدا کرد. تنوع ماده ناشی از کمی و

یا زیادت ذرات آنها می باشد.

   
                       مراحل تبدیل نیروی دو قطبی متضاد به انرژی .
 نظریه F.K : طبق این نظریه آفرینش جهان به ترتیب طی مراحل زیر انجام گرفته است .


ادامه داردمرحلۀ (1) : ابتدا نیستی (خلاء مطلق) خلق شد.

سوره فاطر آیه 5 :ستایش مخصوص خدایی است که آسمان و زمین را از عدم ایجاد کرد. 


مرحلۀ (2) :
سپس از این نیستی یک نیروی دو قطبی متضاد بصورت یک نقطۀ گوی
مانند بسیارکوچک خلق

شدو بدین صورت هستی آشکار و آغاز  گردید .

 
دو قطب متضاد این نیرو به محض آفرینش با سرعت بسیار بالا شروع به نابودکردن هم وتولید انرژی و گسترش

جهان نمودند .


دانشمندان در این باورند که جهان در لحظه خلقت با یک انفجار بزرگ شروع شده است به همین دلیل آن را

بیک بنگ یا مهبانگ نامیده اند و با یک عدم قطعیتی بسیار بزرگ ، زمان این لحظه را به یک زمان بسیار بزرگتری بنام

زمان پلانگ نسبت داده اند .

این نیروی گوی مانند که جهان ما را تشگیل داده است ، باید با انرژی و جرم هم ارز باشد تا بتواند به آنها تبدیل

شود .

 بنابراین این گوی ، حامل جرم جهان است . زیرا به کمک مقدار جرم جهان می توان در هر لحظه از زمان به اندازه

ودمای آن دست پیدا کرد .

در ضمن باور ندارم که در لحظه آفرینش با  ابعاد و زمان صفر آغاز شده باشد . لذا بر این باورم که مقدار جرم جهان

مشخص نموده است تا در لحظه خلقت جهان ، ثانیه شمار از چه عددی آغاز به شمارش نماید و اندازه جهان در آن

لحظه چقدر باشد . با این حساب در هر لحظه از عمر جهان می توان زمان و اندازه آن را تعیین نمود.

بنابراین در ابتدا کار نیازمندیم که مقدار جرم جهان را بدست آوریم تا به کمک آن بتوانیم به پارامتر های دیگرجهان

مانند زمان ، اندازه ، دما و چگالی آن دست پیدا کنیم . برای این کار از چند روش می توان استفاده نمود که در

اینجا روش ساده زیر به کمک یک رابطه انتخاب شده است .

در ابتدا فرض می کنیم که به ازای هر حجمی به شعاع  2.3 میلیون سال نوری از فضا را جرمی
معادل مقدارجرم

کهکشان خودمان که (
)است، اشغال کرده باشد.ازطرفی چنانچه شعاع جهان قابل

مشاهده 14.4 میلیارد سال نوری باشد در این صورت جرم جهان چقدر خواهد بود . پاسخ این سوال را می توان از

رابطه زیر بدست آورد .

در این رابطه داریم :

() جرم جهان ؟

() جرم کهکشان خودمان یعنی راه شیری که برابراست با

() شعاع جهان قابل مشاهده که برابر است با 14.4 میلیارد سال نوری

() شعاع:این شعاع به اندازه 2.3 میلیون سال نوری متعلق به یک قسمت از تمام حجمی است که فضا را

تشگیل می دهد و در هر قسمت از این حجم یک کهکشان با جرمی متوسط بین همۀ کهکشان ها مانند کهکشان

راه شیری را در خودش جای داده است .

جرم حهانحال هر چه شعاع جهان بزرگتر تخمین زده شود به پیروی از آن جهان جرم بیشتری خواهد داشت . یعنی اگر

شعاع جهان دو برابر 14.4 میلیارد سال نوری تخمین زده شود . در این صورت جرم جهان هشت برابر ، جرمی

خواهد بود که از معادله فوق بدست آمده است .

 به این موضوع  کاملا  توجه کنید که درلحظه آفرینش هر چقدر جهان دارای جرم بیشتری داشته است به پیروی از

آن دارای زمان و اندازه کوچکتری داشته است . در ضمن رابطه زیر به ما نشان خواهدداد که اندازه جهان در زمان


پلانگ () چقدر بوده است.

                                                           شعاع جهان در زمان پلانگ


اما شعاع جهان از نظر فیزیک کلاسیک
  است که البته  این شعاع همان 

شعاع سیاه چاله پلانگ است زیرا به اشتباه آن را به شعاع جهان نسبت می دهند . بله در زمان پلانگ جرم جهان  به

تعدادنقاط انرژی یکسانی بنام سیاه چاله های پلانگ تقسیم شده بود که به صورت بسیار

فشرده در کنار هم قرار گرفته بودند .

اینک شعاع و زمان پلانگ را در رابطۀ فوق قرار دهیم تا جرمی بنام سیاه چاله پلانگ حاصل  شود . که مقدار آن

به صورت زیر خواهد بود .
  
                                                                                                                                       

                                                              سیاه چاله پلانگ


 یک ماده در هر شرایطی فقط می توان به تناسب جرمی که دارد، مقدار
معینی انرژی تولید کند . بنابراین اگر به

خواهیم  بی نهایت
انرژی داشته باشیم ، باید در کفۀ دیگر ترازو نیز بی نهایت جرم داشته باشیم.

جهان نیز از این قاعده مستثنی نیست و به تناسب جرمی که خلق شده است،می تواند انرژی تولید کند .

در ضمن
الکترون ولت حداکثر انرژیی است که می تواند ازتبدیل ماده ای به جرم یک

کیلوگرم بدست آید . با این توضیح به سادگی می توان حداکثر انرژیی را که جرم جهان در لحظه خلقتش تولید

نموده است را محاسبه نمود و  دمایش را  بدست آورد .

حداکثر انرژیی که می تواند از جرم جهان تولید شود.حداکثر دمای قابل تولید، از انرژی جهان
حال با کمک این دما و رابطه زیر می توان
زمان یا عمر جهان را در لحظه این دما مشخص نمود .

زمان جهان در اوج دمایش


می توان با کمک از  رابطه زیر شعاع یا اندازه جهان را در اوج دمایش
بدست آورد .


                          اندازه شعاع جهان دراوج دمایش
از نظر نیوتن نیروی گرانش صرفا تابعی از جرم و فاصله بین دو جسم است و از نظر انیشتین گرانش اثر هندسی

فضا و زمان است، او این نگرش را با یک سری معادلات پیچیده و پیشرفته توسعه داد و خواص هندسی فضا را

تحلیل کرد. به همین دلیل کسی به ماهیت گرانش توجه نکرد و همه تلاشها صرف تشریح خواص هندسی فضا

شد.

امروزه فیزیکدان ها موفق شده اند نشان دهند که در انرژی ودرجه حرارت های بسیار بالا تفاوت بین نیروی

الکترومغناطیسی و نیروی ضعیف از بین میرود .


بنابراین در درجه حرارت های بسیار بالاتر تفاوت بین همۀ نیروهای طبیعت از بین خواهد رفت و تنها یک نیروی

و یک انرژی باقی خواهد ماند. در حرارت نهایی تفاوت بین نیرو و انرژی نیز، از بین خواهد رفت و تنها یک نیروی

اولیه با دو قطب متضاد باقی خواهد ماند که این نقطه پایان مرحله انقباض و  شروع مرحلۀ انبساط خواهد بود .


حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند : جهان از یک جرثومه به وجود آمد.و آن جرثومه که دارای دو قطب 

متضاد بود،
مرحلۀ (3) : جهان به محض خلقت از نرژی و دمای صفر شروع به انبساط نمود و نیروی دو قطبی متضاد گوی

مانندش  با سرعت  فوق العاده  زیاد  یکدیگر را  به انرژی  تبدیل می کردند و به دنبال آن دما  بالا  می رفت تا 

این که در لحظه ای از زمان با تبدیل تمامی این نیروی دو قطبی متضاد  به انرژی ، دمای جهان به نقطه اوج  خود

رسید و از این لحظه به بعد دمای جهان با  ادامه انبساط و  کسترش جهان کاهش پیدا  نمود و در زمان پلانگ به 

درجه کلوین رسید .

دمای درجه کلوین را که دانشمندان به زمان پلانگ نسبت می دهند مربوط به سیاه

چاله های پلانگ است نه جهان ،زیر را این دما را می توان ازجرم معادل انرژی هر یک از این سیاه چاله ها و با

استفاده از
رابطۀ زیر بدست آورد .
                                                          دمای سیاه چاله های پلانگ در زمان پلانگ

در زمان پلانگ چون دمای جهان حدود 170 میلیون برابر بیشتر از دمای انرژی سیاه چاله های پلانگ بود به همین

علت، برتری دمای جهان اجازه نمی داد که این سیاه چاله ها با تبدیل شدن به ذره شکل بگیرند .  از طرفی به اشتباه

زمان پلانگ را به لحظه مهبانگ یا همان انفجار بزرگ نسبت می دهند که این
دیدگاه  یک تصویر غلط از آغاز جهان

است، زیرا عملاً به هیچ شکلی در این لحظه از زمان چنین اتفاقی در جهان رخ نداده است . اگر چنانچه امواج

گرانشی چنین اتفاقی رصد و کشف شود به طور یقین مربوط به زمان های بسیار کوچکتر از زمان پلانگ خواهد بود .

مرحله (4) :
انبساط همچنان ابعاد جهان را گسترش داد و دمای جهان را پایین تر آورد و این عمل ادامه یافت تا

رسید به مرحله ای که انرژی تبدیل به ذره گردیده و بدین صورت اولین ذرات سنگین ولی ناپایدارخلق شده و در

ادامه انبساط این ذرات سنگین به ذرات سبگتر از خودشان واپاشی شدند .


حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند : جهان از یک جرثومه به وجود آمد. و آن جرثومه که دارای دو قطب

متضاد بود، سبب پیدایش ذره گردید.مرحلۀ (5) :  انبساط با نیروی دافعه بسیار قوی خودش بسته های بزرگ ذرات با دمای بسیار بالا رابه بسته های کوچک تر ذرات و بادمای کمتر اما با جرم یکسان تبدیل می کرد .

با ادامه این روند دمای عالم و نیروی دافعه انبساط لحظه به لحظه کاهش پیدا می کرد و ذرات بنیادی سنگین به

ذرات بنیادی سبک تر تبدیل می گردید
، این روند همچنان ادامه داشت به جایی رسیدکه دیگرقدرت این نیروی

دافعه با کمک دمای جهان توان خرد کردن این ذرات از هم دریدن بسته های کوچک تر شده انرژی را که دارای

جرم یکسانی بودن را نداشت .


این بسته های کوچک باقی مانده هر کدام یک ذره را تشگیل می دادند که با پیوستن این ذرات به هم ، اولین

ماده ها یعنی فوتون ها، الکترون ها و کوارک ها درجهان تولید می شوند .حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند
: جهان از یک جرثومه به وجود آمد. و آن جرثومه که دارای دو قطب

متضاد بود، سبب پیدایش ذره گردید. و آنگاه ماده به وجود آمد و ماده تنوع پیدا کرد.

مرحلۀ (6) : نمای این مرحله کاملاً روشن است .

در این مرحله دو نوع کوارک با رنگ و بار متفاوت به هم چسبیدند و ذرات بزرگ تری به نام پروتون و نوترون را

به وجود آوردند .

پروتون ها با نیروی جاذبه مغناطیسی مثبت خود شروع به جذب الکترون های آزاد بانیروی دافعه الکتریکی منفی

نمودند و بدین صورت اولین و کوجک ترین اتم جهان را به وجود آوردند .این اتم همان اتم هیدروژن است که در

هسته اش یک پروتون و در تنها مدارش یک الکترون دارد .در هسته این اتم خبری از نوترون نیست .


حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند : جهان از یک جرثومه به وجود آمد. و آن جرثومه که دارای دو قطب

متضاد بود، سبب پیدایش ذره گردید. و آنگاه ماده به وجود آمد و ماده تنوع پیدا کرد. تنوع ماده ناشی از کمی و

یا زیادت ذرات آنها می باشد.