به نام خداوند خالق جهان هستی


عکس تبادل لینک و نظرات


حدودأ از سال 1368 شمسی  علاقه خاصی به نجوم پیدا کردم و از همان زمان در این زمینه 

مقالات و ماهنامه ها و کتاب های متعددی برای بالا بردن سطح اطلاعاتم مطالعه نمودم. با

علاقه ی خاصی که به نجوم داشتم ، توانستم روز به روز بر حجم کمی و کیفی اطلاعات خود اضافه کنم.

زیرا  این انگیزه مرا  تشویق نمود  از کوچکترین ساختار این جهان گرفته تا بزرگترین ساختار آن را با دقت

زیاد مورد مطالعه و بررسی و تحقیق قرار دهم.

اما پس از مطالعات زیادی که داشتم ،وقتی که در روند مطالعاتم به یک موضوع یا نظریه ای شک می کردم ،

زمان های زیادی از زوایای مختلف به آن می اندیشیدم،تا به توانم برای ابهامات ایجاد شده در ذهنم پاسخی
منطقی پیدا کنم .

F.K

ما مثل بچه کوچکی هستیم که به کتابخانه عظیمی مملو از کتاب هایی به زبان مختلف وارد می شود. بچه میداند

که یک نفر این کتاب ها را باید نوشته باشد. نمیداند چگونه. زبان آنها را نیز درک نمی کند. تنها حدس می زند که

نوعی نظم مرموز در چیدن کتا ب ها وجود دارد. ولی نمی داند آن نظم چیست. به نظر من این طرز رفتار باهوش

ترین انسان ها در مقابل خداوند است. ما میبینیم که جهان به طرز شگفت انگیزی مرتب می شود واز بعضی

قوانین پیروی می کند ولی تنها اندکی از این قوانین را می فهمیم. ذهن مرموز ما نمی تواند نیروی مرموزی را که

صور فلکی را به حرکت در می آورد درک کند.


اگر شما قوانین بازی را یاد بگیرید از هر کس دیگری بهتر بازی خواهید کرداین پست همواره ثابت بوده ، از سایر پست های وبلاگ بازدید بفرمایید.

محاسبه محیط بیضی